[ebook] 30 Days to the Toeic Test

- Advertisement -
- Advertisement -


Bạn sắp thi TOEIC, nhưng bạn chưa kịp chuẩn bị gì hết, vậy thì phải làm thế nào? Đây là ebook phù hợp cho những bạn cần luyện thi TOEIC cấp tốc trong thời gian ngắn.

Download:  
* Ebook: 
   (google drive)

* CD kèm theo: (cập nhật 23/5/2014)
 + CD 1: 
 + CD 2:
- Advertisement -

Latest news

Most popular

Related posts

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]