Bộ sách English Collocations In Use

- Advertisement -
- Advertisement -

English Collocation là sự kết hợp từ ngữ theo tập quán, quy ước, thói quen trong tiếng Anh. Chính điều này làm cho người học tiếng Anh nếu sử dụng chính xác Collocation thì câu văn sẽ “tự nhiên” .Đây là một trong những yếu tố quan trọng HÀNG ĐẦU khi đánh giá khả năng nói và viết của người học.

Làm bài tập trong Bộ sách Collocations in use là một cách tốt để học collocation. Chỉ cần các bạn thực hành nhuần nhuyễn bộ sách này thì đảm bảo câu văn của các bạn sẽ trở nên “sạch sẽ” và tự nhiên hơn rất nhiều.

English Collocations in Use: Intermediate

A good knowledge of collocations (typical word combinations) is essential for fluent and natural-sounding English. Using collocations will improve your style of written and spoken English, and knowledge of collocations is often tested in examinations such as Cambridge FCE, CAE, CPE and IELTS. Learning correct word combinations will also help you avoid common learner errors. English Collocations in Use presents and practises hundreds of collocations in typical contexts. It is ideal for students at good intermediate level and above.

LINK:

Complete IELTS 4-5

English Collocations in Use: Advanced

Covers all the most useful collocations (common word combinations) at Advanced level to help make your English more fluent and natural-sounding.
English Collocations in Use Advanced presents and practises hundreds of collocations in typical contexts to help you improve your written and spoken English. It also includes tips on learning strategies and ways to avoid common learner errors. The book is informed by the Cambridge International Corpus to make sure that the collocations taught are the most frequent and useful for students at each level.

LINK:

Complete IELTS 4-5

Thực hành

Đây là bước quan trọng nhất
Các bạn có thể tự đặt câu hay khi viết và nói thì cố gắng sử dụng nhựng collocation đã học, dần dần nó sẽ dành thói quen. Điều này cần tốn nhiều thời gian nhen các bạn, nhưng trong tiếng Anh có câu “Patience does pay off”

- Advertisement -

Latest news

Most popular

Related posts

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]